Skip to content

Aprūpes pakalpojumi

SIA “Aprūpe dzīvesvietā” pakalpojuma mērķis – ir nodrošināt aprūpes dzīvesvietā pakalpojumu tiem Limbažu, Saulkrastu un Ādažu novadu iedzīvotājiem, kuriem ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai garīgu, kā arī funkcionālo traucējumu dēļ, nezaudējot savu drošo un ierasto vidi – mājas.

SIA “Aprūpe dzīvesvietā” pakalpojumi – var tikt nodrošināti uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu laiku, piemēram, personas atveseļošanās periodā. Pakalpojuma saņemšanas termiņš tiek atspoguļots Līgumā par aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu.

SIA “Aprūpe dzīvesvietā” aprūpētājs – ir nodarbināts klientu dzīvesvietās.