Skip to content

Par mums

Latvija ir to valstu skaitā, kura tiek uzskatīta par novecojošas sabiedrības valsti. Līdz ar to nākas saskarties ar situācijām, kad cilvēkiem nepieciešama aprūpe mājās. Iemesli nespējai parūpēties par sevi var būt vairāki – vecums, slimība vai trauma. Vairākos no šiem gadījumiem, cilvēks var būt piesaistīts pie gultas un pilnībā atkarīgs no līdzcilvēku aprūpes. Slimības, kuras būtiski ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti, prasa ilgstošu aprūpi un palīdzību. Tas viss būtiski ietekmē aprūpējamā un viņa ģimenes ikdienu.

Sociālais pakalpojums – aprūpe mājās – kļūst arvien vajadzīgāks un pieprasītāks, jo cilvēki dzīvo ilgāk, daudzi slimo, ir vientuļi (nav tuvinieku, kas varētu palīdzēt) vai arī ģimenes locekļi dzīvo ārzemēs un tamdēļ nevar palīdzēt, kā arī ģimenes locekļiem ne vienmēr ir iespējas aprūpēt savu tuvinieku, jo arī pašiem ir jāstrādā un jāgādā par iztikšanu.

Cilvēku skaits, kas saņem aprūpi mājās ar katru gadu palielinās.

Vēl viena būtiska lieta ar kuru saskaras lauku teritorijās dzīvojošie ir šī pakalpjuma – aprūpe mājās – pieejamība (visa novada teritorijā).

Esam novērojuši, ka lauku teritorijās dzīvojošajiem ir apgrūtināta nokļūšana uz veikalu, pastu,  poliklīniku,  slimnīcu vai tā ir neiespējama – lielā attāluma dēļ un satiksmes autobusu nesavienojamības dēļ. Bieži vien lauku teritorijās dzīvojošajiem autobusu pieturas atrodas tālu no mājām, kā arī viņi nespēj tik daudz atvest un panest  “ar rokām”.

Speciālisti saskata, ka aprūpes mājās pieejamība nākotnē arvien vairāk ietekmēs ekonomiski aktīvos tuviniekus, kuriem pašiem ir jāgādā par savu iztikšanu, jāstrādā, lai nodrošinātu nākotnē sev pensiju, tāpēc ne vienmēr tuvinieki var atlicināt laiku pat sev tuva cilvēka apkopšanai, kā arī ne vienmēr viņiem ir pietiekamas zināšanas, lai šo aprūpi spētu paveikt.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, šis pakalpojums būs arvien vajadzīgāks un pieprasītāks arī turpmāk, kā arī pieaugs tā nozīmīgums sabiedrībā.