Skip to content

Pašvaldībām

SIA “Aprūpe dzīvesvietā” ir atvērta sadarbībai arī ar juridiskām personām, tas ir, pašvaldībām, sniedzot aprūpes mājās pakalpojumu saskaņā ar 2017.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, nodrošinot 16.punktā minēto personisko atbalstu klientiem un palīdzību šādu pakalpojumu veikšanā pamatvajadzību apmierināšanai:

  1. palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā (piemēram, mazgāšanās, inkontinences līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana), izņemot podologa pakalpojumus;
  2. palīdzību apģērbties un noģērbties, gultas veļas nomaiņu;
  3. palīdzību iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšanu un pārvietošanos;
  4. ēdiena gatavošanu un palīdzību paēst;
  5. pārtikas produktu, medikamentu un citu sīkpreču piegādi;
  6. palīdzību mājvietas uzkopšanā (piemēram, trauku mazgāšana, telpu mitrā uzkopšana, sadzīves atkritumu iznešana);
  7. ārstniecības personas izsaukšanu, atbalstu medikamentu lietošanā, palīdzību sadarbībā ar dažādām institūcijām (piemēram, samaksāt rēķinus);
  8. kurināmā piegādi telpās, krāsns kurināšanu;
  9. citus pakalpojumus atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Bērniem (nepilngadīgām personām) ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem pieskatīšanas pakalpojumus dzīvesvietā.

Šajā gadījumā pašvaldības Sociālais dienests atbild par kvalitatīvu klienta vajadzību novērtēšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, bet SIA “Aprūpe dzīvesvietā” atbildēs par sociālā pakalpojuma sniegšanu un tā satura atbilstību pakalpojumam noteiktajām prasībām.