Skip to content

Aprūpes sadarbība ar juridiskām personām

Ja esat pašvaldība, varam sadarboties! SIA “Aprūpe dzīvesvietā” ir atvērta sadarbībai arī ar juridiskām personām, sniedzot aprūpes mājās pakalpojumu saskaņā ar 2017.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.